Felsökningsguide,
Servanet bredband

Vid problem med bredbandet rekommenderas ni följa stegen nedan i tur och ordning.

1. Mediaomvandlare

Vi lämnar av tjänsten i ett nätverksuttag, oftast i en så kallad mediaomvandlare. Denna enhet måste ha ström för att tjänsten skall fungera, kontrollera att så är fallet genom att t.ex. någon lampa lyser. I lägenheter sitter denna oftast i hallen och hos företag i ett korskopplingsutrymme eller serverrum.

2. Egen utrustning

Kontrollera att egen utrustning (utöver själva datorn) efter vår mediaomvandlare, t.ex. en router, är inkopplad och har ström.

3. Omstart

Starta om mediaomvandlaren och eventuell egen utrustning, helst var för sig så att det framgår vilken enhet som behövde startas om. Detta görs genom att rycka ur strömanslutningen, vänta 30 sekunder och sedan sätta i den igen.

4. Ansluter du trådlöst till din router?

Testa i så fall att ansluta datorn med en nätverkskabel till routern istället för att utesluta att den trådlösa funktionen på routern slutat fungera.

5. Direktanslutning

Koppla bort routern helt och anslut istället datorn med nätverkskabel direkt till vår mediaomvandlare. Fungerar det nu vet du att din tjänst från Arkaden fungerar och att det troligen är din router som är problemet. Företag med en fast publik IP-adress på sin router behöver manuellt knappa in denna IP-adress och tillhörande inställningar i sin dator när routern kopplas bort. Finns separat guide för detta moment här

6. Domännamnserver (DNS)

Det kan vara så att det är problem med funktionen som översätter olika namn på Internet till de s.k. IP-adresser alla enheter har, testa att starta en webbläsare och gå mot testlänk. Funkar detta, men inte www.google.se är det denna namnöversättning (DNS) som är problemet och då bör ni kontakta Arkaden.

7. Fortfarande problem?

Är det fortfarande problem trots att datorn nu sitter direkt i vår mediaomvandlare kontaktar ni Arkadens support för stadsnät på 060-600 71 00, eller om ni trotts problemen har tillgång till epost, på bredband@arkaden.se

Meddelande: